Diamantes by TANE

DALIA DIAMANTES RING
X DIAMANTES PENDANT
X DIAMANTES EARRINGS
X DIAMANTES RING
VOLCÁN DIAMANTES EARRINGS
VOLCÁN DIAMANTES RING
ELETRA DIAMANTES EARRINGS
ELETRA V DIAMANTES RING
DALIA DIAMANTES PENDANT
DALIA DIAMANTES EARRINGS